"जैन धर्म" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
(इतर भाषांचे विलिनीकरण (थेट विकिडाटा))
{{3.अस्तेय:अस्तेय म्हणजे चोरी न करणे.
{{जैनसिद्धांत}}
4.ब्रम्हचर्य:ब्रम्हचर्य म्हणजे काया वाचा मना ने काम वासने ला थाडा न देने.
{{जैनसिद्धांत}}
== '''जैन धर्मातील तत्त्वे''' ==
* जीव -जैन धर्मानुसार जीव हा चैतन्यमय आहे. जीव अविनाशी आहे. जीव हा देव,मनुष्य, पक्षी,पशु इ. विविध जन्म घेतो.
1.अहिँसा :अहिँसा म्हणजे कुण्याहि प्राण्याला काया,वाचा, मन याने दुख: न देने.
2.सत्य:सत्य म्हणजे खरे बोलणे. पण,खरे हे मृदु व सौम्य असावे.
3.अस्तेय:अस्तेय म्हणजे चोरी न करणे.
4.ब्रम्हचर्य:ब्रम्हचर्य म्हणजे काया वाचा मना ने काम वासने ला थाडा न देने.
5. अपरिग्रह: कोणत्याही वस्तु चा साठा न करणे.
from nikhil pakhode
अनामिक सदस्य