"साचा:मराठी टंकलेखन" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
सद्य स्थितीस अनुसरून बदल
छो ("साचा:मराठी टंकलेखन" सुरक्षित केला: अत्यधिक वाचकभेटींचे पान (‎[edit=autoconfirmed] (अनंत) ‎[move=autoconfirmed] (अनंत)))
छो (सद्य स्थितीस अनुसरून बदल)
 
|above = '''मराठी विकिपीडियावर खालील कळा वापरून देवनागरी लिहीता येते'''
|col1 =ॐ<br/>अ<br/>आ<br/>इ<br/>ई<br/>उ<br/>ऊ<br/>ऋ<br/>ॠ<br/>ॡ<br/>ए<br/>ऐ<br/>ओ<br/>औ<br/>अं <br/>अः<br/>अँ<br /> ऑ <br />ए
|col2 = AUm<br/>a <br/>A = aa <br/>i<br/>I = ii =ee<br/>u <br/>uu = U <br/>R<br/>Ri<br/>Rl<br/>e<br/>ee = ai <br/>o<br/>au <br/>aM<br/>aH<br/>aMM<br />O<br />E
|col3 = क<br/>ख<br/>ग<br/>घ<br/>ङ<br/>च<br/>छ<br/>ज<br/>झ<br/>ञ<br/>ट<br/>ठ<br/>ड<br/>ढ<br/>ण<br/>त<br/>थ<br/>द<br/>ध<br/>न
|col4 = ka<br/>kha <br/>ga<br/>gha<br/>Ga<br/>ca <br/>chha<br/>ja <br/>jha <br/>Ya<br/>Ta <br/>Tha<br/>Da <br/>Dha <br/>Na<br/>ta <br/>tha <br/>da <br/>dha <br/>na
३३,१२७

संपादने