शुद्ध रक्त राजा

८ जून २०१२ पासूनचा सदस्य
बदलांचा आढावा नाही
<tr><td>{{साचा:सदस्य महाराष्ट्र}}</tr></td>
<tr><td>{{साचा:User mr}}</tr></td>
<tr><td>{{सदस्य चौकटसदस्यचौकट मुंबईकर}}</tr></td>
कोणी काही म्हणा मज तरी ,<br>
अजब प्रवास माझा ..<br>
४१

संपादने