"गुरुत्वाकर्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
खूणपताका: व्यक्तिगत मत ? ओळीत संदर्भ हवा.
[[चित्र:Kepler-second-law.gif|thumb|केप्लरच्या दुसऱ्या नियमाचे चित्रण. <span style="color:#992287">जांभळा सदिश</span> हा सूर्याचे ग्रहावर बल दर्शवतो व <span style="color:#3A9419">हिरवा सदिश</span> ग्रहाची गती दर्शवतो.<span style="color:#7690D6"> निळ्या भागाचे क्षेत्रफळ</span> नेहमी कायम राहते.]]
१५७४ मध्ये टिको ब्राहे ह्या खगोलशास्त्रज्ञाने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रह-ताऱ्यांच्या निरीक्षणाचा सखोल अभ्यास करून [[योहानेस केप्लर|योहानेस केप्लरने]] प्रथमच ग्रहांच्या कक्षांबद्दलचे नियम सूत्ररूपाने मांडले आणि सप्रयोग सिद्ध केले. ते नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
# सर्व ग्रहांच्या कक्षा लंबवर्तुळाकार असून सूर्य त्या लंबवर्तुळाच्या एका नाभिबिंदुवरनाभिबिंदूवर (focus) असतो.
# ग्रह व सूर्य यांना जोडणारी रेषा समान कालावधीमध्ये समान क्षेत्रफळामधून फिरते.
# दोन ग्रहांच्या परिभ्रमणकाळांच्या वर्गांचे गुणोत्तर त्यांच्या कक्षांच्या प्रमुख अक्षलांबींच्या घनांच्या गुणोत्तराएवढे असते.
५५,०७४

संपादने