"इ.स.चे २ रे सहस्रक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

८,४१२ बाइट्सची भर घातली ,  १२ वर्षांपूर्वी
शतके आणि दशके यांची व त्यांच्या दुव्यांची सारणी वाढवली
(नवीन पान, ग्रेगरी दिनदर्शिकेतील २ रे सहस्रक)
 
(शतके आणि दशके यांची व त्यांच्या दुव्यांची सारणी वाढवली)
{{सहस्रकपेटी|2}}
 
 
{| class="wikitable" align="center"
|+ '''२ र्‍या सहस्रकातील शतके आणि दशके'''
| align="center" | '''[[शतके]]'''
|colspan="10" align="center"|'''[[दशके]]'''
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे ११ वे शतक|११ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १००० चे दशक|१००० चे]] || [[इ.स.चे १०१० चे दशक|१०१० चे]] || [[इ.स.चे १०२० चे दशक|१०२० चे]] || [[इ.स.चे १०३० चे दशक|१०३० चे]] || [[इ.स.चे १०४० चे दशक|१०४० चे]] || [[इ.स.चे १०५० चे दशक|१०५० चे]] || [[इ.स.चे १०६० चे दशक|१०६० चे]] || [[इ.स.चे १०७० चे दशक|१०७० चे]] || [[इ.स.चे १०८० चे दशक|१०८० चे]] || [[इ.स.चे १०९० चे दशक|१०९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १२ वे शतक|१२ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे ११०० चे दशक|११०० चे]] || [[इ.स.चे १११० चे दशक|१११० चे]] || [[इ.स.चे ११२० चे दशक|११२० चे]] || [[इ.स.चे ११३० चे दशक|११३० चे]] || [[इ.स.चे ११४० चे दशक|११४० चे]] || [[इ.स.चे ११५० चे दशक|११५० चे]] || [[इ.स.चे ११६० चे दशक|११६० चे]] || [[इ.स.चे ११७० चे दशक|११७० चे]] || [[इ.स.चे ११८० चे दशक|११८० चे]] || [[इ.स.चे ११९० चे दशक|११९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १३ वे शतक|१३ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १२०० चे दशक|१२०० चे]] || [[इ.स.चे १२१० चे दशक|१२१० चे]] || [[इ.स.चे १२२० चे दशक|१२२० चे]] || [[इ.स.चे १२३० चे दशक|१२३० चे]] || [[इ.स.चे १२४० चे दशक|१२४० चे]] || [[इ.स.चे १२५० चे दशक|१२५० चे]] || [[इ.स.चे १२६० चे दशक|१२६० चे]] || [[इ.स.चे १२७० चे दशक|१२७० चे]] || [[इ.स.चे १२८० चे दशक|१२८० चे]] || [[इ.स.चे १२९० चे दशक|१२९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १४ वे शतक|१४ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १३०० चे दशक|१३०० चे]] || [[इ.स.चे १३१० चे दशक|१३१० चे]] || [[इ.स.चे १३२० चे दशक|१३२० चे]] || [[इ.स.चे १३३० चे दशक|१३३० चे]] || [[इ.स.चे १३४० चे दशक|१३४० चे]] || [[इ.स.चे १३५० चे दशक|१३५० चे]] || [[इ.स.चे १३६० चे दशक|१३६० चे]] || [[इ.स.चे १३७० चे दशक|१३७० चे]] || [[इ.स.चे १३८० चे दशक|१३८० चे]] || [[इ.स.चे १३९० चे दशक|१३९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १५ वे शतक|१५ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १४०० चे दशक|१४०० चे]] || [[इ.स.चे १४१० चे दशक|१४१० चे]] || [[इ.स.चे १४२० चे दशक|१४२० चे]] || [[इ.स.चे १४३० चे दशक|१४३० चे]] || [[इ.स.चे १४४० चे दशक|१४४० चे]] || [[इ.स.चे १४५० चे दशक|१४५० चे]] || [[इ.स.चे १४६० चे दशक|१४६० चे]] || [[इ.स.चे १४७० चे दशक|१४७० चे]] || [[इ.स.चे १४८० चे दशक|१४८० चे]] || [[इ.स.चे १४९० चे दशक|१४९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १६ वे शतक|१६ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १५०० चे दशक|१५०० चे]] || [[इ.स.चे १५१० चे दशक|१५१० चे]] || [[इ.स.चे १५२० चे दशक|१५२० चे]] || [[इ.स.चे १५३० चे दशक|१५३० चे]] || [[इ.स.चे १५४० चे दशक|१५४० चे]] || [[इ.स.चे १५५० चे दशक|१५५० चे]] || [[इ.स.चे १५६० चे दशक|१५६० चे]] || [[इ.स.चे १५७० चे दशक|१५७० चे]] || [[इ.स.चे १५८० चे दशक|१५८० चे]] || [[इ.स.चे १५९० चे दशक|१५९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १७ वे शतक|१७ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १६०० चे दशक|१६०० चे]] || [[इ.स.चे १६१० चे दशक|१६१० चे]] || [[इ.स.चे १६२० चे दशक|१६२० चे]] || [[इ.स.चे १६३० चे दशक|१६३० चे]] || [[इ.स.चे १६४० चे दशक|१६४० चे]] || [[इ.स.चे १६५० चे दशक|१६५० चे]] || [[इ.स.चे १६६० चे दशक|१६६० चे]] || [[इ.स.चे १६७० चे दशक|१६७० चे]] || [[इ.स.चे १६८० चे दशक|१६८० चे]] || [[इ.स.चे १६९० चे दशक|१६९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १८ वे शतक|१८ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १७०० चे दशक|१७०० चे]] || [[इ.स.चे १७१० चे दशक|१७१० चे]] || [[इ.स.चे १७२० चे दशक|१७२० चे]] || [[इ.स.चे १७३० चे दशक|१७३० चे]] || [[इ.स.चे १७४० चे दशक|१७४० चे]] || [[इ.स.चे १७५० चे दशक|१७५० चे]] || [[इ.स.चे १७६० चे दशक|१७६० चे]] || [[इ.स.चे १७७० चे दशक|१७७० चे]] || [[इ.स.चे १७८० चे दशक|१७८० चे]] || [[इ.स.चे १७९० चे दशक|१७९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे १९ वे शतक|१९ वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १८०० चे दशक|१८०० चे]] || [[इ.स.चे १८१० चे दशक|१८१० चे]] || [[इ.स.चे १८२० चे दशक|१८२० चे]] || [[इ.स.चे १८३० चे दशक|१८३० चे]] || [[इ.स.चे १८४० चे दशक|१८४० चे]] || [[इ.स.चे १८५० चे दशक|१८५० चे]] || [[इ.स.चे १८६० चे दशक|१८६० चे]] || [[इ.स.चे १८७० चे दशक|१८७० चे]] || [[इ.स.चे १८८० चे दशक|१८८० चे]] || [[इ.स.चे १८९० चे दशक|१८९० चे]]
|-----
| align="right" | '''[[इ.स.चे २० वे शतक|२० वे शतक]]''' || [[इ.स.चे १९०० चे दशक|१९०० चे]] || [[इ.स.चे १९१० चे दशक|१९१० चे]] || [[इ.स.चे १९२० चे दशक|१९२० चे]] || [[इ.स.चे १९३० चे दशक|१९३० चे]] || [[इ.स.चे १९४० चे दशक|१९४० चे]] || [[इ.स.चे १९५० चे दशक|१९५० चे]] || [[इ.स.चे १९६० चे दशक|१९६० चे]] || [[इ.स.चे १९७० चे दशक|१९७० चे]] || [[इ.स.चे १९८० चे दशक|१९८० चे]] || [[इ.स.चे १९९० चे दशक|१९९० चे]]
|}
 
[[वर्ग:सहस्रके]]
[[वर्ग:इ.स.चे २ रे सहस्रक]]
८,६५२

संपादने