"बाबूराव पेंटर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: अमराठी योगदान
 
बाबूरांवांच्या चित्रकलेवर वॅट्स, रॉझेटी, बर्न्स व लॅडशियर इ. पाश्चिमात्य चित्रकारांची छाप दिसून येते. त्रिंदाद, आगासकर, नागेशकर, पत्रावळे व हळदणकर या नावाजलेल्या भारतीय चित्रकारांनी हाताळलेली तंत्रे ते अभ्यासत व आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करीत.
 
 
शिल्पकलेत मृद्-शिल्पनापासून तर ब्राँझच्या ओतकामापर्यंतची सर्व कामे ते स्वत:च करीत. नंतर त्यांनी त्यासाठी स्वत:ची ओतशाळाही उभारली होती. त्यांचे कोल्हापूर येथे निधन झाले.
 
 
पहा : चित्रपट (मराठी चित्रपट).
 
 
 
संदर्भ : भिडे, ग. रं. गजबर, बाबा, कलामहर्षी बाबूराव पेंटर, कोल्हापूर, १९७८.
 
 
 
अनामिक सदस्य