"पहिला उंबेर्तो, इटली" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक