"चारबतिया वायुसेना तळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक