"२००९ विंबल्डन ओपन - महिला एकेरी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
{{पानकाढा}}
छो
छो ({{पानकाढा}})
{{वर्ग}}
{{GrandSlamEvents|2009|विंबल्डन स्पर्धा|
| defchamp = {{flagicon|USA}} [[व्हिनस विल्यम्स]]
| RD2=उपांत्य
| RD3=अंतिम
 
|team-width=175
| RD1-seed1=१
| RD1-score2-2=४
| RD1-score2-3=१
 
| RD1-seed3=३
| RD1-team3={{flagicon|USA}} '''[[व्हिनस विल्यम्स]]
| RD1-score4-2=२
| RD1-score4-3= 
 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5={{flagicon|ITA}} [[फ्रांसेस्का श्याव्होने]]
| RD1-score6-2='''६
| RD1-score6-3= 
 
| RD1-seed7=8
| RD1-team7={{flagicon|BLR}} [[व्हिक्टोरिया अझारेन्का]]
| RD1-score8-2= 
| RD1-score8-3= 
 
| RD2-seed1=१
| RD2-team1={{flagicon|RUS}} [[दिनारा साफिना]]
| RD2-score2-2='''६
| RD2-score2-3= 
 
| RD2-seed3=४
| RD2-team3={{flagicon|RUS}} [[एलेना डिमेंटियेवा|एलेना डिमेंटियेव्हा]]
| RD2-score4-2='''७
| RD2-score4-3='''८
 
| RD3-seed1=३
| RD3-team1={{flagicon|USA}} [[व्हिनस विल्यम्स]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{flagicon|RUS}} '''[[दिनारा साफिना|साफिना]]
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03={{flagicon|CZE}} [[निकोल वैदिसोव्हा|वैदिसोव्हा]]
| RD1-score04-2=6<sup>5
| RD1-score04-3='''6
 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05={{flagicon|GBR}} [[एलेना बाल्टाचा|बाल्टाचा]]
| RD1-score06-2=&nbsp;
| RD1-score06-3=&nbsp;
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|BEL}} [[कर्स्टन फ्लिप्केन्स|फ्लिपकेन्स]]
| RD1-score08-2=&nbsp;
| RD1-score08-3=&nbsp;
 
| RD1-seed09=17
| RD1-team09={{flagicon|FRA}} [[अमेली मॉरेस्मो|मॉरेस्मो]]
| RD1-score10-2=&nbsp;
| RD1-score10-3=&nbsp;
 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11={{flagicon|SVK}} [[क्रिस्टिना कुचोव्हा|कुचोव्हा]]
| RD1-score12-2=&nbsp;
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|USA}} [[वानिया किंग|किंग]]
| RD1-score14-2=&nbsp;
| RD1-score14-3=&nbsp;
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|ESP}} [[नुरिया यागोस्तेरा व्हिव्हेस|यागोस्तेरा व्हिव्हेस]]
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3='''6
 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{flagicon|RUS}} '''[[दिनारा साफिना|साफिना]]
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03={{flagicon|GBR}} [[एलेना बाल्टाचा|बाल्टाचा]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05={{flagicon|FRA}} '''[[अमेली मॉरेस्मो]]
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=&nbsp;
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|USA}} [[व्हानिया किंग|किंग]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{flagicon|RUS}} '''[[दिनारा साफिना|साफिना]]
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=&nbsp;
 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{flagicon|RUS}} '''[[दिनारा साफिना|साफिना]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=9
| RD1-team01={{flagicon|DEN}} '''[[कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी|वॉझ्नियाकी]]
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
 
| RD1-seed03=&nbsp;
| RD1-team03={{flagicon|CZE}} [[पेत्रा क्वितोव्हा|क्वितोव्हा]]
| RD1-score04-2='''6
| RD1-score04-3=&nbsp;
 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05={{flagicon|ITA}} [[आल्बेर्ता ब्रियांती|ब्रियांती]]
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=&nbsp;
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|POL}} [[मार्टा दोमाचोव्स्का|दोमाचोव्स्का]]
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3='''6
 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09={{flagicon|RUS}} [[आना चक्वेताद्झे|चक्वेताद्झे]]
| RD1-score10-2='''7
| RD1-score10-3='''6
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|AUT}} '''[[पॅट्रिशिया मायर|मायर]]
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|FRA}} '''[[पॉलिन पार्मांतिये|पार्मांतिये]]
| RD1-score14-2='''6
| RD1-score14-3=3
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|JPN}} [[अकिको मोरिगामी|मोरिगामी]]
| RD1-score16-2='''7
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01={{flagicon|DEN}} '''[[कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी|वॉझ्नियाकी]]
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|ITA}} [[ताथियाना गार्बिन|गार्बिन]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=&nbsp;
| RD2-team05={{flagicon|GER}} '''[[सबाइन लिसिकी|लिसिकी]]
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=&nbsp;
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|FRA}} [[पॉलिन पार्मांतिये|पार्मांतिये]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01={{flagicon|DEN}} '''[[कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी|वॉझ्नियाकी]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=३
| RD1-team01={{flagicon|USA}} '''[[व्हिनस विल्यम्स|व्हि विल्यम्स]]
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=&nbsp;
 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03={{flagicon|LAT}} [[अनास्तासिया सेवास्तोव्हा|सेवास्तोव्हा]]
| RD1-score04-2='''७
| RD1-score04-3=&nbsp;
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|RUS}} '''[[इकॅटेरिना माकारोव्हा|माकारोव्हा]]
| RD1-score06-2='''६
| RD1-score06-3=3
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|ESP}} '''[[कार्ला सुआरेझ नव्हारो|सुआरेझ नव्हारो]]
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=3
 
| RD1-seed09=18
| RD1-team09={{flagicon|AUS}} '''[[समांथा स्टोसर|स्टोसर]]
| RD1-score10-2='''७
| RD1-score10-3=2
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|AUS}} [[येलेना डोकिच|डोकिच]]
| RD1-score12-2='''७
| RD1-score12-3='''६
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|ITA}} '''[[सारा एरानी|एरानी]]
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=&nbsp;
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|CZE}} [[ल्युसी ह्रादेका]]
| RD1-score16-2='''६
| RD1-score16-3='''8
 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01={{flagicon|USA}} '''[[व्हिनस विल्यम्स|व्हि विल्यम्स]]
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|RUS}} [[इकॅटेरिना माकारोव्हा|माकारोव्हा]]
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3='''६
 
| RD2-seed05=18
| RD2-team05={{flagicon|AUS}} '''[[समांथा स्टोसर|स्टोसर]]
| RD2-score06-2=6<sup>6
| RD2-score06-3=4
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|ITA}} [[सारा एरानी|एरानी]]
| RD2-score08-2='''६
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01='''{{flagicon|USA}} [[व्हिनस विल्यम्स|व्हि विल्यम्स]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=11
| RD1-team01={{flagicon|POL}} '''[[अग्नियेझ्का राद्वान्स्का|राद्वान्स्का]]
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=&nbsp;
 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03={{flagicon|USA}} [[अलेक्सा ग्लाच|ग्लाच]]
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3='''6
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|BLR}} '''[[ओल्गा गोवोर्त्सोवा|गोवोर्त्सोवा]]
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|KAZ}} [[गलिना वोस्कोबोएव्हा|वोस्कोबोएव्हा]]
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3=&nbsp;
 
| RD1-seed09=29
| RD1-team09={{flagicon|AUT}} [[सिबिल बॅमर|बॅमर]]
| RD1-score10-2='''6
| RD1-score10-3='''6
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|ROU}} [[मोनिका निकुलेस्कु|निकुलेस्कु]]
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13={{flagicon|GBR}} [[केटी ओ'ब्रायन|ओ'ब्रायन]]
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3='''6
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|GER}} [[जुलिया गोर्जेस|गोर्जेस]]
| RD1-score16-2='''7
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=11
| RD2-team01={{flagicon|POL}} '''[[अग्नियेझ्का राद्वान्स्का|राद्वान्स्का]]
| RD2-score02-2='''7
| RD2-score02-3=7
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|BLR}} [[ओल्गा गोवोर्त्सोवा|गोवोर्त्सोवा]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05={{flagicon|USA}} '''[[मेलनी ऊडिन|ऊडिन]]
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=4
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|CZE}} [[इव्हेता बेनेसोवा|बेनेसोव्हा]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=11
| RD3-team01={{flagicon|POL}} '''[[अग्नियेझ्का राद्वान्स्का|राद्वान्स्का]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=7
| RD1-team01={{flagicon|RUS}} '''[[व्हेरा झ्वोनारेव्हा|V Zvonareva]]
| RD1-score02-2='''6
| RD1-score02-3=4
 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03={{flagicon|GBR}} [[मेलनी साउथ|साउथ]]
| RD1-score04-2='''7
| RD1-score04-3=&nbsp;
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|USA}} '''[[Jill Craybas|J Craybas]]
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=&nbsp;
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|AUT}} [[तमायरा पाझेक|पाझेक]]
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=&nbsp;
 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09={{flagicon|CAN}} [[अलेक्सांद्रा वॉझ्नियाक|वॉझ्नियाक]]
| RD1-score10-2='''6
| RD1-score10-3='''6
 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11={{flagicon|POR}} '''[[Michelle Larcher de Brito|M Larcher de Brito]]
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|SUI}} '''[[Timea Bacsinszky|T Bacsinszky]]
| RD1-score14-2='''6
| RD1-score14-3=6
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|TPE}} [[चॅन युंग-जान|चॅन]]
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01={{flagicon|RUS}} '''[[व्हेरा झ्वोनारेव्हा|V Zvonareva]]
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01={{flagicon|RUS}} '''[[व्हेरा झ्वोनारेव्हा|V Zvonareva]]
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|USA}} [[Jill Craybas|J Craybas]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=&nbsp;
| RD2-team05={{flagicon|ITA}} '''[[Francesca Schiavone|F Schiavone]]
| RD2-score06-2=6<sup>4
| RD2-score06-3=&nbsp;
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|SUI}} [[Timea Bacsinszky|T Bacsinszky]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01= {{flagicon|RUS}} [[व्हेरा झ्वोनारेव्हा|V Zvonareva]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=14
| RD1-team01={{flagicon|SVK}} '''[[दॉमिनिका सिबुल्कोव्हा|D Cibulkova]]
| RD1-score02-2='''6
| RD1-score02-3=3
 
| RD1-seed03=&nbsp;
| RD1-team03={{flagicon|SLO}} [[मासा झेक पेस्किरिच|झेक पेस्किरिच]]
| RD1-score04-2='''6
| RD1-score04-3=&nbsp;
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|BEL}} [[यानिना विकमायर|विकमायर]]
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=&nbsp;
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|RUS}} '''[[Vera Dushevina|V Dushevina]]
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=4
 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{flagicon|RUS}} '''[[Alisa Kleybanova|A Kleybanova]]
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=&nbsp;
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|CRO}} [[कॅरोलिना स्प्रेम|स्प्रेम]]
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=&nbsp;
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|RUS}} [[ऍल्ला कुद्रियाव्त्सेवा|कुद्रियाव्त्सेवा]]
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=14
| RD2-team01={{flagicon|SVK}} '''[[दॉमिनिका सिबुल्कोव्हा|D Cibulkova]]
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|RUS}} '''[[Elena Vesnina|E Vesnina]]
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05={{flagicon|RUS}} [[Alisa Kleybanova|A Kleybanova]]
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3='''6
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|FRA}} [[Aravane Rezai|A Rezai]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=14
| RD3-team01={{flagicon|SVK}} [[Dominika Cibulková|D Cibulková]]
| RD1-score02-2=r
| RD1-score02-3=&nbsp;
 
| RD1-seed03=&nbsp;
| RD1-team03={{flagicon|FRA}} [[नथाली डेशी|डेशी]]
| RD1-score04-2='''7
| RD1-score04-3='''6
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|GER}} [[अॅना-लेना ग्रोनेफेल्ड|ग्रेनेफेल्ड]]
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3='''6
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|ROU}} [[इडायना गॅलोविट्स|गॅलोविट्स]]
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3=&nbsp;
 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09={{flagicon|RUS}} '''[[Maria Sharapova|M Sharapova]]
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=&nbsp;
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|ARG}} '''[[Gisela Dulko|G Dulko]]
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|ITA}} [[मरिया एलेना कॅमेरिन|कॅमेरिन]]
| RD1-score14-2='''7
| RD1-score14-3=&nbsp;
 
| RD1-seed15=&nbsp;
| RD1-team15={{flagicon|BLR}} [[अनास्तासिया याकिमोव्हा|याकिमोव्हा]]
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{flagicon|BLR}} '''[[व्हिक्टोरिया अझारेन्का|V Azarenka]]
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=&nbsp;
| RD2-team03={{flagicon|IND}} [[सानिया मिर्झा|मिर्झा]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=24
| RD2-team05={{flagicon|RUS}} [[Maria Sharapova|M Sharapova]]
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3='''6
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|ISR}} [[Shahar Peer|S Peer]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01={{flagicon|BLR}} '''[[व्हिक्टोरिया अझारेन्का|V Azarenka]]
| RD3=Third Round
| RD4=Fourth Round
 
| RD1-seed01=16
| RD1-team01={{flagicon|CHN}} '''[[Zheng Jie|J Zheng]]
| RD1-score02-2=6<sup>4
| RD1-score02-3=&nbsp;
 
| RD1-seed03=&nbsp;
| RD1-team03={{flagicon|SVK}} '''[[Daniela Hantuchova|D Hantuchova]]
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2
 
| RD1-seed05=&nbsp;
| RD1-team05={{flagicon|THA}} [[टॅमेरिन टॅनासुगर्ण|टॅनासुगर्ण]]
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=&nbsp;
 
| RD1-seed07=&nbsp;
| RD1-team07={{flagicon|JPN}} '''[[Ai Sugiyama|A Sugiyama]]
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=&nbsp;
 
| RD1-seed09=31
| RD1-team09='''{{flagicon|RUS}} '''[[Anastasia Pavlyuchenkova|A Pavlyuchenkova]]
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=&nbsp;
 
| RD1-seed11=&nbsp;
| RD1-team11={{flagicon|ITA}} '''[[Roberta Vinci|R Vinci]]
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=&nbsp;
 
| RD1-seed13=&nbsp;
| RD1-team13={{flagicon|CZE}} [[लुसी सफारोव्हा|सफारोव्हा]]
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3='''6
 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15={{flagicon|POR}} [[न्यूझा सिल्वा|सिल्वा]]
| RD1-score16-2='''7
| RD1-score16-3=&nbsp;
 
| RD2-seed01=16
| RD2-team01={{flagicon|CHN}} [[Zheng Jie|J Zheng]]
| RD2-score02-2='''7
| RD2-score02-3=&nbsp;
 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03={{flagicon|ESP}} [[Arantxa Parra Santonja|A Parra Santonja]]
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=&nbsp;
 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05={{flagicon|RUS}} [[Anastasia Pavlyuchenkova|A Pavlyuchenkova]]
| RD2-score06-2='''7
| RD2-score06-3=&nbsp;
 
| RD2-seed07=&nbsp;
| RD2-team07={{flagicon|AUS}} [[Jarmila Groth|J Groth]]
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=&nbsp;
 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01={{flagicon|BLR}} '''[[व्हिक्टोरिया अझारेन्का|V Azarenka]]