सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

९°५८′१२″N ७६°१६′४८″E