सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

९°५५′११″N ७८°७′१०″E