सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४०°४५′२″N १४°२९′२३″E