सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°५६′०″N १०५°३′०″W