सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°५१′६″N ८८°५६′३९″W