सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३०°४४′७″N ७६°४७′२८″E