सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°२३′१५″N ७६°५८′१२″E