सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°३६′३६″N ८५°८′२९″E