सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°३४′२८″N ९१°५२′४४″E