सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°३१′१२″N ८१°१६′४८″E