सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२५′१″N ७२°५०′२″E