सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°१०′४८″N ७२°५७′४८″E