मुख्य मेनू उघडा

सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°९′०″N ७७°२०′०″E