सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°२५′५३″N ७९°५१′३८″E