सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°५२′०″N ७४°३४′०″E