सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°३९′०″N ७८°१०′०″E