सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°३०′०″N ७६°५३′५९″E