सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°२९′१५″N ७६°५७′९″E