सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३५°१३′२१″N ९७°२६′२२″W