सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३५°७′१२″N १३६°५५′४८″E