सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३२°१६′१″N ७५°३८′३६″E