सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°३१′४८″N ७८°५५′४८″E