सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°४०′०″N ७७°२६′०″E