सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°५५′०″N ७५°५२′०″E