सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१२′५४″N ७८°११′३५″E