सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°५३′०″N ८६°३६′०″E