सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१५′०″N ७७°२५′१२″E