सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१३′१२″N ७२°४०′४८″E