सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१′४८″N ७२°३४′४८″E