सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°४५′३२″N ७३°४१′१९″E