सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३७′४०″N ७३°४८′४७″E