सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२२′०″N ७८°२८′०″E