सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२१′४२″N ७८°२८′३१″E