सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°६′०″N ७९°१८′०″E