सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°५५′४८″N ७९°४९′४८″E