सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१४°१७′४५″S १७०°४२′२७″W