सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५०°३′४१″N १९°५६′१४″E