सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३१°६′१२″N ७७°१०′२०″E