सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°४८′०″N ७६°२३′२४″E