सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°४९′४८″N ७८°१०′१२″E