सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°३०′०″N ७९°३०′०″E